Phone: 0243 652 4421 | Hotline: 0975 160 370

Tìm hiểu về chất lỏng thủy lực thân thiện với môi trường

24/08/2019 08:52 +07 - Lượt xem: 28452

Với những dự án yêu cầu khắt khe về vấn đề môi tường, việc sử dụng các chất lỏng thủy lực thân thiện với môi trường gần như là bắt buộc.

Với những dự án yêu cầu khắt khe về vấn đề môi tường, việc sử dụng các chất lỏng thủy lực thân thiện với môi trường (chất lỏng thủy lực eco) gần như là bắt buộc. Chẳng hạn như làm việc trong các khu bảo tồn thiên nhiên, cũng như các ứng dụng dưới biển. Yêu cầu đối với chất lỏng phân hủy sinh học thường được chỉ định bởi chủ sở hữu đất hoặc chủ dự án, vì họ không thể có nguy cơ rò rỉ chất lỏng làm ô nhiễm đất và xâm nhập vào hệ thống nước trong khu vực.

Có các chất lỏng thủy lực phân hủy sinh học có sẵn trên thị trường, và những loại này thường sử dụng dầu Canola, hướng dương hoặc dầu đậu nành làm cơ sở thay vì dầu khoáng truyền thống hơn. Trong một số điều kiện, các chất lỏng dựa trên sinh học này đạt được hiệu suất tương tự như chất lỏng gốc dầu khoáng, nhưng chúng chưa được thử nghiệm rộng rãi và vì lý do này, thiết bị nên được chạy ở mức thâm hụt 20% so với áp suất thông thường (vì vậy, ở mức 80% tải hoạt động tối đa cho phép).

Vì việc sử dụng chất lỏng thủy lực phân hủy sinh học thường được xác định bởi các chủ dự án là một điều kiện của công việc đang được thực hiện, không có chỗ cho sự thỏa hiệp ở đây. Thay vào đó, các thỏa hiệp phải được thực hiện với máy móc và cách thiết lập. Nếu hạn chế về thời gian là một vấn đề cũng như thông tin thân thiện với môi trường của các vật liệu được sử dụng, thì nên chọn các phiên bản lớn hơn và nhanh hơn của máy móc được sử dụng, vì thậm chí chạy 80% công việc sẽ được thực hiện trong cùng một lượng thời gian, như thiết bị dự định sẽ hoạt động hết công suất.

Ngoài ra còn có chi phí liên quan đến việc xả và xả chất lỏng thủy lực không phù hợp; một số khách hàng có thể khăng khăng kiểm tra chất lỏng trong máy móc để đảm bảo nó vượt qua các thử nghiệm về khả năng phân hủy sinh học. Bản thân dầu đắt hơn các chất lỏng dựa trên dầu khoáng rẻ hơn, do đó, toàn bộ công việc trở nên đắt hơn ngay lập tức được sử dụng dầu phân hủy sinh học. Thông thường, khi một công việc đã được định giá mà không có những cân nhắc này, nó sẽ trở nên không có lợi trừ khi khách hàng chịu đựng quá nhiều do những thay đổi cần thiết trong máy móc hoặc cho thuê thiết bị lớn hơn.

Với thời gian và sự phổ biến ngày càng tăng của năng lượng tái tạo và sự thay đổi chung theo hướng sử dụng các vật liệu bền vững hơn, sẽ có những phát triển trong sản xuất và thử nghiệm chất lỏng thủy lực phân hủy sinh học. Các chi phí liên quan đến việc mua và sử dụng chất lỏng dựa trên sinh học sẽ giảm xuống và những lo ngại xung quanh áp suất hiệu suất tối đa sẽ được giải quyết, có nghĩa là chất lỏng thủy lực có thể phân hủy sinh học sẽ có thể cạnh tranh ngang với các loại dầu khoáng truyền thống.

Nguồn tham khảo:

https://www.hydraproducts.co.uk/blog/postid/239/the-considerations-of-using-eco-friendly-hydraulic-fluids.aspx

 
Bài xem nhiều